มีความพร้อมจะลงทุนจะ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย


เรามีความพร้อมในเรื่องของการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย มาตั้งนานแล้วแต่ที่ยังไม่จัดการในการที่เรานั้นจะเรียนเสียทีคือยังไม่จัดการในการที่เรานั้นจะเรียนเพราะว่ายังหาที่เรียนยังไม่ได้เสียอีกเลยว่าเอาไว้ก่อนเรานั้นขอรอเวลาที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะหาให้มันเจอก่อนเรื่องของการที่เรานั้นจะเรียนมันที่เรียนเมื่อไร่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่ทำการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย ได้เลยอย่างไวเงินเราเองมันพร้อมสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเรียนแน่นอนแต่ว่าที่ยังไม่จัดการในการที่จะเรียนเสียมีคือยังไม่ได้ที่เรียนที่เรานั้นพอใจเสียทีเรื่องอของความพร้อมเรานั้นพร้อมในการที่จะเรียนในแบพลันแต่ติดปัญหาเรื่องของสถานที่จัดการในการที่จะการ โรงเรียนสอนนวดแผนไทย เท่านั้นว่าจะเอาที่ไหนอะไรยังไงที่มันจะดีกับเราเองมากๆมากว่าตอนนี้เรานั้นยังหาที่เรียนไม่เจอเลยมันไม่เข้าใจไม่เข้าตาสักกะที่เดียว