แสดงให้เห็นแล้วว่าหน้าม้าทั้งนั้นที่แนะนำให้มาสอนทำเล็บที่นี้ 


ไม่น่าเชื่อตามคนอื่นเลยมันน่าจะหาข้อมูลด้วยตัวเราเองด้วยไม่น่าจะเอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่มาบอกเลยว่าเท่านั้นที่นี้มันดีแบบนั้นที่จริงมันจะมาเชื่อตามนั้นมันไม่ได้เลยสำหรับการที่จะเรียนบอกได้เลยว่ามันเชื่อตามนั้นทั้งหมดมันไม่ได้สำหรับการที่จะเรียนมันบอกได้เลยว่ามันเชื่อเค้านั้นมันหมดเลยไม่น่าจะทำแบบนั้นมันเชื่อหมดตามนั้นสุดท้ายมันยังไงเล่ามันตัดสินใจในการที่จะเรียนตามที่คนอื่นมันบอกมาว่ามันดีเรียนสอนทำเล็บที่นี้แหละดีที่นี้แลหะมันบอกแบบนั้นแล้วยังไงเล่าสุดท้ายมันตัดสินใจในการที่จะเรียนที่นี้แล้วมาพบว่ามันไม่ดีจริงตามที่เราเองมันบอกเลยว่ามันไมดีจริงเลยเช่นนั้นเราเองมันมาเสียใจเช่นนี้พบว่าคนที่มาแนะนำว่าให้มาเรียนที่ สอนทำเล็บ แห่งนี้เถอะมันคือน้าม้าทั้งนั้นเลยสำหรับการที่จะเรียนเราเองมันมาเสียใจภายหลังเปลี่ยนแปลงยังไงมันไม่ทันเสียแล้วต้องเรียนในที่สอนทำเล็บแห่งนี้ต่อไปทั้งที่มันไม่ได้สอนดีอะไรเลย