การเช่ารถตู้ มีข้อดี และข้อจำกัดอย่างไรบ้าง


หากคุณกำลังต้องการที่จะเดินทาง และไม่แน่ใจว่าควรใช้บริการรถตู้ หรือเดินทางด้วยวิธีไหนดี เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการรถตู้เช่า ซึ่งมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเหมาะกับการเดินทางกันเป็นกลุ่มแต่การเช่ารถ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ หรือรถยนต์ประเภทต่างๆ คุณควรศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย หรือข้อจำกัดต่างๆ ให้มาก เพื่อที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจ และความคุ้มค่ากับตัวคุณมากที่สุด

ข้อดีของการเช่ารถตู้
ข้อดีต่อการเช่าเพื่อประกอบการหรือใช้ในหน่วยงาน
1. ไม่ต้องจัดหาผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับรถยนต์
2. ในกรณีรถเสีย รถเฉี่ยวชน เกิดอุบัติเหตุ สามารถรับรถใหม่ใช้ได้ การซ่อมแซมรถเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่ารถ
3. การจดทะเบียน และการต่อภาษีจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่ารถ ผู้เช่ารถจึงไม่ต้องดำเนินการเอง
4. มีการแนะนำในการใช้รถ และมีตัวแทนจำหน่ายแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้บริการ

ข้อดีของการเช่ารถตู้เพื่อเดินทาง
1. มีความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างมาก และไม่ต้องขับเอง
2. สามารถจัดการกับธุระ หรือใช้เวลากับผู้ที่เดินทางมาด้วยกันอย่างเต็มที่
3. หากเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่ไกล และไม่มีรถ การเช่ารถตู้ก็ช่วยให้คุณเดินทางในตัวจังหวัดได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การ เช่ารถตู้ภูเก็ต เป็นต้น
4. สามารถเดินทางกันได้เป็นหมู่คณะ และมีการให้บริการที่ต้องการอย่างครบครันในการเดินทาง
5. ไม่ต้องศึกษาเส้นทางเอง

ข้อจำกัดของการเช่ารถตู้
การเช่ารถตู้เองก็มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้
1. รถที่เช่ามานั้นไม่ได้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า
2. แม้ว่ารถเช่าจะไม่ต้องมีเงินก้อน หรือเงินลงทุนมากมาย และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรถ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้วรถเช่าจะมีราคาที่สูงกว่า
3. มีข้อบังคับหรือสัญญาการเช่ามากกว่าการซื้อรถเอง
4. ไม่สามารถให้ผู้อื่นขับรถที่เช่ามาได้

อย่างไรก็ตาม รถตู้เช่าถือได้ว่าเป็นตัวเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมอย่างมาก ทั้งการเดินทางไกล และในตัวจังหวัด หากคุณกำลังหาวิธีเดินทางที่ดี รถตู้เช่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณควรพิจารณา