READ ARTICLE

คำแนะนำในการใช้รถโฟล์คลิฟท์แต่ละประเภท

รถโฟล์คลิฟท์แต่ละระบบ และแต่ละประเภท จะมีการดูแลรักษา และข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามประเภท ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถให้ยาวนานขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ยกสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
รถโฟล์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
คำแนะนำในการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ระบบเครื่องยนต์ มีดังนี้
- แบบใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง แม้จะใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน เพราะมีความทนทานสูง และทนต่อสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม แต่ก็ควรมีการพักรถบ้าง ไม่ควรใช้งานติดต่อกันยาวนาน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป และเกิดความเสียหายได้ หากต้องทำงานติดต่อกันหลายวัน ควรมีรถโฟล์คลิฟท์คันใหม่มาสลับกันใช้งาน เพื่อให้รถคันเก่าได้หยุดพักซ่อมบำรุง และเติมน้ำมันด้วย
- หากเป็นรถโฟล์คลิฟท์ระบบเติมแก๊ส ยิ่งต้องมีการพักรถบ่อยขึ้น เพราะรถระบบแก๊สทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้เร็ว และไม่ทนต่อความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงเกินไป ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊ส จะต้องมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง และต้องมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดีด้วย เพื่อป้องกันแก๊สรั่วไหล ผู้ใช้งานและปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ หรือทำให้เกิดประกายไฟในเวลาที่ใช้งานรถ
รถโฟล์คลิฟท์แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
คำแนะนำในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า มีดังนี้
- สถานที่ติดตั้งตู้ชาร์จ ต้องมีพื้นที่พอสมควร และต้องมีอากาศถ่ายเท หรือลดพัดผ่าน เพื่อป้องกันการสูดดมสารระเหยในขณะทำการชาร์จแบตเตอรี่
- การถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น คือการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และในการชาร์จแต่ละครั้งต้องชาร์จให้เต็ม แม้ว่าจะใช้เวลานานเกือบ 10 ชั่วโมง รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจึงควรมีการสลับกันใช้งานในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานได้ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาให้ใช้งานต่อเนื่องได้โดยการมีแบตเตอรี่สำรองสำหรับเปลี่ยน เพราะในการชาร์จแบตเตอรี่ต้องนำออกมาชาร์จนอกตัวรถอยู่แล้ว
- การดูแลซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า ควรทำโดยผู้ที่มีความชำนาญในการดูแลระบบไฟฟ้า และแบตเตอรี่ เพื่อให้ดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใดก็ตาม หากมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ก็สามารถยืดอายุการใช้งานของรถได้ รวมถึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วย