ประเภทของยารักษาเนื้อไม้


การรักษาเนื้อไม้ให้คงสภาพดีที่สุด และปลอดภัยจากศัตรูของไม้อย่างแมลงต่างๆ ที่จะสร้างความเสียหายให้กับเนื้อไม้ได้นั้นผู้ รับผลิตโต๊ะเก้าอี้ไม้ หรือผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จะใช้ยารักษาเนื้อไม้
ยารักษาเนื้อไม้นั้น มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน และมีราคาไม่แพง หากเทียบกับคุณภาพที่จะได้รับ
การใช้ยารักษาเนื้อไม้สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้แรงอัด คือการอัดโดยใช้ถังอัด และแบบไม่ใช้แรงอัด เช่น ทา พ่น จุ่ม แช่ และตัวยารักษาเนื้อไม้ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อตัวการทำลายไม้ จึงสามารถจัดการกับเชื้อรา แมลง และเพรียงได้
โดยปกติแล้วยารักษาเนื้อไม้จะต้องเป็นของเหลวเพื่อให้ซึมผ่านเนื้อไม้ได้สะดวก จะเป็นในรูปสารเคมีผสมสารละลาย หรือเป็นน้ำมันผสม หรือเป็นสารเคมีที่สะลายน้ำก็ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. ครีโอโสต
ครีโอโสต หรือสารผสมที่ได้จากน้ำมันดินถ่านหิน มีประสิทธิภาพสูง ไม่ละลายน้ำ ติดกับไม้ได้นานมาก ช่วยให้ไม้ไม่แตกร้าว ไม่กัดโลหะ ใช้กับงานที่ต้องการความคงทนมากๆ เช่น ไม้หมอนรถไฟ ไม้เสาไฟฟ้า ปกติใช้วิธีการอัดแบบไม่เต็มเซลล์ มีข้อเสียคือมีกลิ่นรุนแรง ทาสีทับไม่ได้ มีสีดำ
2. สารประเภทน้ำมัน
สารเคมีผสมสารละลายประเภทน้ำมัน เป็นสารเคมีประเภทละลายในน้ำมันซึ่งมีสารออกฤทธิ์เป็น Permethrin สามารถใช้วิธีการจุ่ม พ่นหรือทาได้
3. สารเคมีผสมน้ำ
สารเคมีผสมน้ำที่ใช้กันอยู่ในบ้านเราก็เช่น
- สารพวก Boron Compound (น้ำยาอัดขาว)
- CCA:Copper Crome Asenic (น้ำยาอัดเขียว)
ปกติแล้วการใช้สารพวก Boron Compound ใช้กันมากกับการรักษาเนื้อไม้พวกไม้ยางพารา ไม้เนื้ออ่อน ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ประเภทใช้งานภายใน โดยอัดให้มีปริมาณน้ำยาตกค้าง ที่ 0.2 % BAE ส่วน CCA ใช้กับไม้ที่ต้องการทนแดดทนฝนเป็นพิเศษ เพราะมีการยึดติดกับเนื้อไม้ได้ดี โดยปกติจะใช้วิธีการอัดแบบเต็มเซลล์
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้ยารักษาเนื้อไม้ ควรปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญ และจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวยาจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด