การตรวจสอบลิ้นชักเมื่อต้องการซื้อโต๊ะ


โต๊ะครูที่เราใช้กันอยู่นั้น ส่วนใหญ่เป็นโต๊ะไม้ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าโต๊ะเหล็ก เพราะมีน้ำหนักเบากว่า และดูมีความสวยงาม หรูหรากว่า โต๊ะครู ที่เลือกมาใช้งานจะต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่น มีที่วางขา มีพื้นที่โต๊ะที่เพียงพอ เป็นต้น รวมถึงมีลิ้นชักสำหรับเก็บของที่เหมาะสม

สำหรับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพโต๊ะที่ดีนั้น ควรดูในเรื่องของการผลิตลิ้นชักด้วย เพราะเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้งาน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณครูนั้นต้องเปิดปิดลิ้นชักทุกวันที่ทำงาน ดังนั้น เมื่อเวลาเลือกซื้อโต๊ะครู ก็จะต้องตรวจสอบลิ้นชักด้วย

ล้อเลื่อน
ล้อเลื่อนต้องทำจากเหล็กคุณภาพดี เพื่อให้แน่ใจว่าถึงแม้ในลิ้นชักจะใส่ของหนักไว้ ก็ยังสามารถเปิดปิดได้อย่างไม่ติดขัด เลื่อนได้ดี และมีความทนทาน

ตรวจสอบพื้นที่ลิ้นชัก
ในการตรวจสอบพื้นที่ลิ้นชัก ควรจะเปิดลิ้นชักออกมาได้สุด เพื่อที่จะได้เห็นและใช้พื้นที่ภายในได้อย่างเต็มที่ โต๊ะบางตัวที่มีลิ้นชักอาจเปิดออกมาได้ไม่สุด ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า

จำนวนลิ้นชัก
จำนวนลิ้นชักควรเลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน แต่ยิ่งมีลิ้นชักมากก็ยิ่งช่วยในการเก็บของ เก็บเอกสาร และการจัดระเบียบโต๊ะมากยิ่งขึ้น แต่จะต้องสอดคล้องกับพื้นที่และขนาดโต๊ะด้วย

การประกอบลิ้นชัก
โต๊ะที่มีคุณภาพสูงจะประกอบลิ้นชักด้วยสลักลิ้นเชื่อมต่อ แทนที่จะใช้ตัวเย็บหรือกาว เพื่อความแข็งแรงทนทานมากที่สุด

ด้านล่างของลิ้นชัก
ในส่วนของลิ้นชักนั้น ด้านล่างของลิ้นชักควรจะทำด้วยไม้อัดมากกว่าแผ่นพลาสติกเมลานิน ซึ่งจะให้ความทนทานและรับน้ำหนักได้มากกว่า ไม่พัง ไม่แอ่นง่าย

หากต้องการเลือกซื้อโต๊ะครู เมื่อตรวจสอบในส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบในส่วนที่สำคัญอย่างลิ้นชักด้วยนะคะ