ปรับการทานของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทานผลิตภัณฑ์ LB ต้นหอม


คือมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากมายจะต้องมาทาอะไรพวกผลิตภัณฑ์ LB ต้นหอม ก็ได้คือสำหรับคนที่เค้านั้นอ้วนมากๆมันมีปัญหาเรื้อรังมันลดไม่ลงอะไรแบบนี้สำหรับการที่จะทานเราเองว่ามันน่าจะทานแต่สำหรับเราเองมันมีปัญหาอะไรมากมายหรือไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่สำหรับการที่จะทานเราว่ามันอย่าไปทานเลยแค่ปรับการใช้ชีวิตปรับการทานอาหารของเราเองที่นั้นเราเองคิดว่ามันน่าจะเพียงพอในการที่จะลดแล้วแหละสำหรับการที่จะทานผลิตภัณฑ์ LB ต้นหอมเราว่าอย่างเราเองมันไม่น่าจะต้องจัดการในการที่จะทานแน่นอนมันไม่แน่ใจแบบนั้นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทานเพียงแต่เราเองมันจะเอาชนะใจเราเองได้ที่นั้นเราว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะทานไม่ทานการที่จะปรับตัวปรับใจสำหรับการที่จะลดอาหารการควบคุมอาหารมันไม่มีความจำเป็นจะทานผลิตภัณฑ์ LB ต้นหอมก็ได้