เรียนสอนเพ้นท์เล็บเอาไว้เป็นวิชาชีพติดตัว 


เราเองยังไม่ได้จะใช้วิชาความรู้ที่จะได้จากที่เรียน สอนเพ้นท์เล็บ เอามาใช้ในตอนนี้หรอกนะที่จริงมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเรียนในตอนนี้เลยก็ได้มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเรียนในตอนี้หรอกนะคือมันค่อยเรียนตอนที่เราเองจะไปห่างานทำหรือว่าจะไปทำงานพิเศษค่อยเรียนก็ได้จะได้ใช้วิชาความรู้ที่จะได้จากกาเรียนมาเอามาเรียนเลยอะไรพวกนั้นมันคิดเช่นนั้นสำหรับการที่เราจะเรียนมันคิดแบบนั้นสำหรับการที่เราจะเรียนที่เรียนสอนเพ้นท์เล็บเรานั้นมันคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นเราเองมันอาจจะว่างเช่นนี้ก็ได้สำหรับการที่เราจะเรียนเลยว่าช่วงนี้มันเรียนไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ตอนนี้ก็ได้แค่จะเอาวิชาความรู้ที่จะได้จาการเรียนเอามาคิดตัวเท่านั้นเองสำหรับการที่เราจะเรียนสอนเพ้นท์เล็บเราเองมันว่างในช่วงนี้มันเรียนในช่วงนี้ได้แต่อนาคตเราเองมันไม่ทราบว่ามันจะมีเวลาที่จะเรียนได้เช่นกัน